Bedia Auzorik Auzo

  • Baserriak
  • Bidekoetxe- Asteitza
  • Mugartatza
  • Ereño
  • Ibarra Bediakolea Barroeta
  • Eroso- Ugarte