Gizarte inklusiorako laguntza bereziaren eskaera

Informazioa

Zerbitzua Bizkaiko Foru Aldundiaren bidez kudeatzen da. Informazio zehatzago aurki daiteke honako estekan: http://bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=1537. Horrelako eskaerak bideratzeko aldez aurretik hitzordua eskatu behar da (telefonoa: 94 6311717) Igorren, Elexalde 49 helbidean dagoen Arratiako Gizare Zerbitzuen Mankomunitarearen bidez. Publikorako arreta zerbitzuaren ordutegia Bedian barikuetan izango da 11:30etatik 14:00etara.

Dokumentazioa

 • Erroldatze-ziurtagiria
 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Bikotea ez edukitzearen zin egindako deklarazioa
 • Familia unitatearen egiaztatze dokumentua

Legezko informazioa

 • Euskadirako Autonomia Estatutua onartzen duen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa.
 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
 • Mendetasun-egoeran daudenen Autonomia Pertsonala eta Arreta Sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legea.
 • Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 legea.
 • Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren Araudi Organikoa onetsi duen martxoaren 18ko Bizkaiko Foru Aldundiaren 38/2008 Foru Dekretua.
 • Gizarteratzeko laguntzak arautzen dituen apirilaren 20ko 76/2004 Foru Dekretuan egindako transkripzio-akatsak zuzentzen dituen abenduaren 21eko252/2004 Foru Dekretua.
 • Gizarteratzeko laguntza berezia arautzen duen martxoaren 22ko Bizkaiko Foru Aldundiko 60/2011 FORU DEKRETUA.

Oharrak

Zerbitzua Bizkaiko Foru Aldundiaren bidez kudeatzen da. Informazio zehatzago aurki daiteke honako estekan: http://bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=1537. Horrelako eskaerak bideratzeko aldez aurretik hitzordua eskatu behar da (telefonoa: 94 6311717) Igorren, Elexalde 49 helbidean dagoen Arratiako Gizare Zerbitzuen Mankomunitarearen bidez. Publikorako arreta zerbitzuaren ordutegia Bedian barikuetan izango da 11:30etatik 14:00etara.