Zarata Neurketa Eskaera

Informazioa

Izapide hau informazio emateko besterik ez da. Bediako Udalak ez du zarata neurtzeko ekipamendurik, eta beraz, orokorrean ez du neurketarik egiten. Herritarrek zarata sortzen duena salatu ahalko dute Udaletxeko Sarreran dagoen Erregistro Nagusian (Lehendakari Agirre enparantza, 1, 48340 - Bedia. Telefonoz kontsultatzeko honako telefono zenbakira deitu: 94 631 42 00. Horrela Hirigintza Sailak, egokitzen bazaio, ikuskapenak egingo ditu eta funtzionamenduan hutsunerik egonez gero, baimenaren titulardunari konpontzea eskatuko dio epe jakin batean.

Dokumentazioa

 • Nortasun-agiria
 • Besteak

Legezko informazioa

 • Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskadiko Autonomia Estatutua.
 • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua.
 • Toki Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
 • Espedientean aplika daitekeen araudia, Euskadiko araudia eta lege-esparrua:
 • Euskadiko ingurumena babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra.
 • Toki Korporazioetako Zerbitzuen Araudia onesten duen 1955ko ekainaren 17ko Dekretua.
 • Toki Ogasunei buruzko ekainaren 30eko 5/89 Foru Araua.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua.
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2009 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onesten duena.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketari buruzko Araudia onesten duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua.
 • Ingurumenari eta zergei buruzko ordenantzak.

Oharrak

Izapide hau informazio emateko besterik ez da. Bediako Udalak ez du zarata neurtzeko ekipamendurik, eta beraz, orokorrean ez du neurketarik egiten. Herritarrek zarata sortzen duena salatu ahalko dute Udaletxeko Sarreran dagoen Erregistro Nagusian (Lehendakari Agirre enparantza, 1, 48340 - Bedia. Telefonoz kontsultatzeko honako telefono zenbakira deitu: 94 631 42 00. Horrela Hirigintza Sailak, egokitzen bazaio, ikuskapenak egingo ditu eta funtzionamenduan hutsunerik egonez gero, baimenaren titulardunari konpontzea eskatuko dio epe jakin batean.