Etxeko laguntza Zerbitzua eskaera

Informazioa

Zerbitzua Arratiako Udalen Mankomunitatearen bidez kudeatzen da. Informazio zehatzago aurki daiteke honako estekan: http://www.arratia.net/eu ES/Zerbitzuak/Gizarte_Zerbitzuak/Orrialdeak/servicios.aspx. Horrelako eskaerak bideratzeko aldez aurretik hitzordua eskatu behar da (telefonoa: 94 6311717) Igorren, Elexalde 49 helbidean dagoen Arratiako Gizare Zerbitzuen Mankomunitarearen bidez. Publikorako arreta zerbitzuaren ordutegia Bedian barikuetan izango da 11:30etatik 14:00etara.

Dokumentazioa

 • Erroldatze-ziurtagiria
 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Egotekotan interesdunaren ezgaitasuna frogatzen duen dokumentua
 • Menpekotasun mailaren erabakia
 • Osasun txostena
 • Diru sarreren frogagiria

Legezko informazioa

 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
 • Interesdunei komunikazioa igortzeko irizpideak ezartzen duen 1999ko apirilaren 14ko Agindua, Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 26ko 30/1992 Legearen 42.4 artikuluan aurreikusitakoa.
 • Mendetasun-egoeran daudenen Autonomia Pertsonala eta Arreta Sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legea.
 • 504/2007 Errege Dekretua, apirilaren 20koa, mendetasunen bat duten pertsonen egoera baloratzeko baremazioa onartzen duena; halaxe ezarrita baitago autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruz abenduaren 14an emandako 39/2006 Legean.
 • Mendetasun-egoeran daudenen Autonomia Pertsonala eta Arreta Sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legea.
 • Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 legea.
 • Mendekotasun egoera onartzeko prozedura arautzen duen apirilaren 24ko 74/2007 Bizkaiko Foru Aldundiaren Dekretu Foralak. Azaroaren 6ko 197/2007 Dekretu Foralaren bidez aldatuta.
 • Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintzako egitura organikoaren arauak.

Oharrak

Zerbitzua Arratiako Udalen Mankomunitatearen bidez kudeatzen da. Informazio zehatzago aurki daiteke honako estekan: http://www.arratia.net/eu ES/Zerbitzuak/Gizarte_Zerbitzuak/Orrialdeak/servicios.aspx. Horrelako eskaerak bideratzeko aldez aurretik hitzordua eskatu behar da (telefonoa: 94 6311717) Igorren, Elexalde 49 helbidean dagoen Arratiako Gizare Zerbitzuen Mankomunitarearen bidez. Publikorako arreta zerbitzuaren ordutegia Bedian barikuetan izango da 11:30etatik 14:00etara.