Menpekotasuna balioztatzeko eskaera

Informazioa

Zerbitzua Bizkaiko Foru Aldundiaren bidez kudeatzen da. Informazio zehatzago aurki daiteke honako estekan: http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6692&idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3|6691|6692. Horrelako zerbitzuak eskatzeko aldez aurretik menpekotasunaren baloiespena eskatu behar da. Horrelako zerbitzuak Bizkaiko Foru Aldundian, zuzenean, bidera daitezke, Igorren, Elexalde, 49 helbidean dagoen Arratiako Gizare Zerbitzuen Mankomunitarearen bidez. Publikorako arreta zerbitzuaren ordutegia Bedian barikuetan izango da 11:30etatik 14:00etara.

Dokumentazioa

 • Erroldatze-ziurtagiria
 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Osasun txostena
 • Menpekotasun mailaren ebazpena, berrikuspena eskatzekotan

Legezko informazioa

 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
 • Interesdunei komunikazioa igortzeko irizpideak ezartzen duen 1999ko apirilaren 14ko Agindua, Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 26ko 30/1992 Legearen 42.4 artikuluan aurreikusitakoa.
 • Mendetasun-egoeran daudenen Autonomia Pertsonala eta Arreta Sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legea.
 • Mendetasun-egoeran daudenen Autonomia Pertsonala eta Arreta Sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak ezarritako mendekotasun egoeran daudenen ebaluazio baremoa onartzen duen apirilaren 20ko 504/2007 Dekretu Errealak.
 • Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 legea.
 • Mendekotasun egoera onartzeko prozedura arautzen duen apirilaren 24ko 74/2007 Bizkaiko Foru Aldundiaren Dekretu Foralak. Azaroaren 6ko 197/2007 Dekretu Foralaren bidez aldatuta.
 • Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren Araudi Organikoa onetsi duen martxoaren 18ko, Bizkaiko Foru Aldundiaren 38/2008 Foru Dekretuak.

Oharrak

Zerbitzua Bizkaiko Foru Aldundiaren bidez kudeatzen da. Informazio zehatzago aurki daiteke honako estekan: http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6692&idioma=CA&dpto_biz=3&codpath_biz=3|6691|6692. Horrelako zerbitzuak eskatzeko aldez aurretik menpekotasunaren baloiespena eskatu behar da. Horrelako zerbitzuak Bizkaiko Foru Aldundian, zuzenean, bidera daitezke, Igorren, Elexalde, 49 helbidean dagoen Arratiako Gizare Zerbitzuen Mankomunitarearen bidez. Publikorako arreta zerbitzuaren ordutegia Bedian barikuetan izango da 11:30etatik 14:00etara.